Anh Thái tự quay video dỗ Tuấn ăn :))Thái bảo, mỗi lần mẹ cho con ăn chỉ cần cho con xem video này là con sẽ ăn ngon lành :))