Cách sơ chế lòng già lợn (lòng già heo) trắng, sạch, hết hôiCách sơ chế củ ấu trắng, sạch, mùi.