Dạy kỹ thuật nhuộm tóc 3D, kỹ thuật pha chế thuốc nhuôm màu 3D tiêu chuẩnDạy các bài học về nhuộm và nhuộm tóc 3D chuẩn quốc tế. TÓC ĐA NĂNG 3D VỚI CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG.