Hướng Dẫn Học Viên Lấy Hạt Mãng Cầu Và Pha Chế Sinh Tố, Nước Ép Tại ĐỒNG THÁPHọc pha chế.