Nhìn thấy Wang Yibo trên đường, nhưng người quay phim đã làm điều nể phụcNhìn thấy Wang Yibo trên phố, nhưng người quay phim đã làm gì đó phải kinh ngạc.