Phil Dong đập đầu Bò Đỏ cho chúng thành người ( video 1 )Đây là chương trình video “huấn luyện bò đỏ” số 1. Trong video này, Phil Dong phản hồi những bình luận tuyệt vời của những chú bò đỏ, dlv, dạy chúng cách làm người —————————— Giới thiệu sách điện tử do tác giả Phil Dong viết: Sách điện tử của tác giả Phil Dong trên kệ Google Sách: 1. Sách điện tử về cuộc sống: – Hành động từ vùng lân cận đến Canada (Đầy đủ): 2. Kinh doanh sách điện tử, kiếm tiền: Kiếm tiền tại nhà với Phil Dong: 3. sách về cuộc sống và định cư ở Canada. – 60 câu hỏi về cuộc sống và định cư Canada: ———————————— # phildong #huanluyenbodo # dvl.