Schannel về quê anh Duy Thẩm: Quẩy tan nát Phúc Yên, video này chỉ có nhậu và nhảy!1 vlog quậy tưng bừng và ĐẶC BIỆT chống chỉ định cho anh em dưới 18 tuổi! ——————— Đã uống rượu bia thì không được lái xe. Người dưới 18 tuổi KHÔNG được uống rượu bia! – 🌟 Facebook: 🌟 Instagram: 🌟 TikTok: ✌️ Liên hệ quảng cáo – hợp tác: Partners.schannel@gmail.com.