SUSPENDED IN LIMBO | FARHAT season 2 | Episode 14 | Full HD | EnglishSau khi Farhat và những người bạn của mình tái tạo lại một viên pha lê ma thuật cổ xưa gọi là Shariman, nó bắt đầu cung cấp năng lượng sáng mạnh mẽ cho đất nước của họ. Nhưng mà có …