Thả Những Chú Cua Đầu Tiên Xuống Ao Và May Mắn Tìm Được Đầu Dìu Trước Khi Bão Về / Quế NghịchThả Những Con Cua Đầu Tiên Vào Ao Và May Mắn Tìm Con Đầu Trước Khi Cơn Bão Trở Về #quenghichtv Nhạc được sử dụng trong video. Classical Carnivale của Twin Musicom được cấp phép theo Giấy phép Creative Commons – Giấy phép Ghi công 4.0. Họa sĩ: .