Thăm vườn rau sạch mẹ trồng và cách pha chế trà hoa đậu biết.Tham quan vườn rau sạch do mẹ trồng và biết cách pha trà hoa đậu biếc.