THE JUNGLE BOOK | Full Episode 1 | EnglishMowgli là con trai sơ sinh của một nhà khoa học bắt tay vào một nhiệm vụ nghiên cứu trong rừng rậm. Trong khi bố mẹ anh ấy bận rộn, Mowgli, quá trẻ, anh ấy hầu như không thể đi bộ, …