Vớt cá ăn tết P1: cách buột lục bình, cột lúa, treo bè dụ cá | Săn bắt SÓC TRĂNG |Clip hơi chóng mặt, các bạn thông cảm. Vì mình mới sử dụng thiết bị này và muốn chia sẻ những kinh nghiệm hay. Hãy cho cá cảm nhận thực tế của nghề này để …