Vớt cá ăn tết P5: khủng khiếp 1 vợt nước ròng toàn cá to. Cá trúng về khuya | Săn bắt SÓC TRĂNG |Đi bộ trong vùng nước thấp với một vợt khủng đầy cá lớn .. và đi bộ trong vùng nước sáng với hơn 10kg cá. Mời các bạn xem clip. .